Becker Service GmbH - specialista pro repasované stroje znaèky

Becker Service GmbH

Již více než 40 let přední specialista pro repasované stroje znaèky ILLIG.
Klademe dùraz na technicky perfektní prohlídku a opravu, ne pouze na přelakování.

Naše nabídka strojù:

Tvarovací stroje pro formováni zatepla pro termoplastické plasty -Velkoplošné stroje na zpracování deskového a svitkového materiálu s tvarovými plochami od 1000 x 600 mm do 3000 x 1800 mm, tažné hloubky od 300 mm do 700 mm, pro vakuové tvarování.
-Výkonnostní, rychlobìžné svitkové automaty se seřetìzenými lisovadly a stohovacími stanicemi pro vakuové a/nebo pneumatické tvarování na zpracováváni PS, ABS, PC, PVC, PE, PP.
Balicí stroje systém skin-pack Od nejmenšího ruèního strojku po výkonnostní automaty s podávacím stolem, řezacím soustrojím pro podélné a příèné řezání a dìrovadlem.
Blistrové balicí stroje Od jednoduchých strojù na uzavírání svářením až po blistrové balicí linky s tvarovací a řezací stanicí.
Tvarovací, plnicí a uzavírací zařízení
Vodorovné třecí pily S šířkou 600 mm - 1800 mm
Válcová lisovadla S šířkou 400 mm - 1200 mm
Chladicí a temperovací pàístroje
Nářadí
Stroje pro dodateèná obrábìní pomocí poèítaèe (CNC) (Zprostředkování)

Nákup - Prodej - Zprostředkování
Hledáte zpracovatelské podniky pracující ve mzdì na výrobu hlubokých výtažkù všeho druhu, obalù typu skin-pack, blistrového balení? Bezplatnì Vám zprostředkujeme kvalifikované podniky i ve Vašem blízkém okolí.
Nákup-Prodej-Zprostředkování

Poptávky zasílejte laskavì v nìmèinì, angliètinì nebo francouštinì.



Ják nas najdete:

Becker Service GmbH
Halskestrasse 5a
D-40880 Ratingen-Tiefenbroich
Nìmecko
Tel.:   +49 2102 540540
Fax:    +49 2102 5405424
www:    http://www.becker-sg.de
e-mail: becker@becker-sg.de




Home Jiné jazyky      Poz1 Poz1     

větší mapu


E-Mail to webmaster
visits since Feb/06/1998
Last update: